Kisco

KOULUTUS

Väyläviraston hyväksymät rautatiejärjestelmän koulutukset

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)
Turvamieskoulutus (T-mies)
Ratatyövastaavan koulutus (RTV)
Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)
Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Tarjoamme Ratatyöturvallisuuskoulutusta (Turva) myös englannin kielisenä sekä tarvittaessa muilla kielillä tulkin avulla.

Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Ota yhteyttä:
Merja Parkkila
Myyntijohtaja
merja.parkkila@kisco.fi
040 253 7702

Vastaamme kaikista Väyläviraston rataverkolla vaadittavista rautatieympäristön työpätevyyskoulutuksista. Kaikki työpätevyyskoulutukset järjestetään Väyläviraston ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa. Katso tulevat työpätevyyskoulutukset ja yhteystiedot TÄÄLTÄ

rala-sertifikaatti-400
RALA_patevyys_RGB
Kisco
Väylävirasto
TRAFICOM

RADANPIDON KOULUTUKSET

Ratatyöturvallisuus
(Turva)
(verkkokoulutus)

170
hlö
  • 8 oppituntia

RATATYÖTURVALLISUUSKOULUTUS (Turva)
Koulutuksen hinta: 170€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 8 oppituntia

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva) vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä, kuten radan kunnossapidossa ja rakentamiseen liittyvissä töissä sekä töissä, jotka vaativat Väyläviraston luvan.

Koulutuksen avulla henkilö saa perustiedot turvallisesta toiminnasta rautatieympäristössä niin, että hän tuntee asiaan liittyvät ohjeet, rautatiealueella liikkumisen ja työskentelyn säännöt ja tuntee rautatieympäristön vaarat.

Koulutukseen ei ole lähtötaso- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Koulutus on pituudeltaan kahdeksan oppituntia ja se sisältää kokeen. Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Turva-pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

TURVAMIESKOULUTUS (T-mies) 
Koulutuksen hinta: 170€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 8 oppituntia (sis. maastokäynnin)

Turvamieskoulutus (T-mies) vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat valtion rataverkolla turvamiestehtävissä.

Turvamiehen tehtävänä on varoittaa työkoneita ja henkilöitä lähestyvästä rautatieliikenteestä varmistaen, ettei rautatieliikenne aiheuta vaaraa heille eivätkä toisaalta raiteen lähellä työskentelevät työkoneet tai työntekijät vaaranna rautatieliikennettä.

Koulutuksen avulla henkilö saa riittävät tiedot toimimiseen turvamiestehtävissä niin, että hän tuntee toimintaan liittyvät ohjeet, turvamiehen tehtävät, niiden rajoitteet, tarvittavat varusteet sekä liityntäpinnan muihin työmuotoihin.

Turvamieskoulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva). Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen menoa.

Turvamies (T-mies)

170
hlö
  • 8 oppituntia

Ratatyövastaava
(RTV)

1390
hlö
  • 40 oppituntia

RATATYÖVASTAAVAN KOULUTUS (RTV) 
Koulutuksen hinta: 1390€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 40 oppituntia

Rataverkolla tehtävien ratatöiden turvallisuudesta vastaa Ratatyövastaava (RTV). Ratatyöstä vastaavan tehtävä katsotaan ns. liikenneturvallisuustehtäväksi, ja koulutuksen vaatimukset asettaa Väylävirasto.

Kouluksen peruskoulutusvaatimuksena ovat Väyläviraston Turva- ja PERA-pätevyydet. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kuuden kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä maastotöistä.

Ratatyövastaavaa koskee myös Väyläviraston määrittämä terveydentilavaatimus.

PERUSTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSTÄ (PERA) 
Koulutuksen hinta: 750€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 24 oppituntia

PERA-koulutus vaaditaan kaikilta rautatiehankkeiden valvojilta, rakennuttajakonsulteilta ja rataisännöitsijöiltä. PERA-koulutus toimii myös valtion rataverkon suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien ratateknisenä peruskoulutuksena. Koulutus vaaditaan kaikilta ensimmäistä kertaa suunnattuun pätevyyskoulutukseen osallistuvilta.

Suunnattuja pätevyyskoulutuksia ovat:
– Kaikki radanpidon työpätevyydet
– Ratatyövastaavan pätevyys
– Liikenneohjaajan ja ratapihaliikenneohjaajan pätevyys

Koulutusta ei vaadita, mikäli henkilöllä on vähintään yksi voimassa oleva radanpidon turvallisuus- tai työpätevyys (pois lukien Turva tai T-mies), tällaisten henkilöiden tulee kuitenkin suorittaa Eerokissa koulutusalueen kirjallinen koe hyväksytysti, osaamisen varmistamiseksi. Mikäli koesuoritus hylätään, on osallistuttava Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutukseen.

PERA-koulutuksen peruskoulutusvaatimuksena on voimassa oleva ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

PERA - Perusteet rautatiejärjestelmästä

750
hlö
  • 24 oppituntia

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)

170
hlö
  • 8 oppituntia

RATATYÖVASTAAVAN KERTAUSKOULUTUS (RTVk)

Koulutuksen hinta: 170€ / hlö (Alv 0%)
Koulutuksen kesto: 8 oppituntia

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus on suoritettava vuosittain ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi. Kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) sekä mahdollisen Turvamiespätevyyden (T-mies).

MUUT Palvelumme

RAUTATIE- JA INFRARAKENTAMISPALVELUT

Turvallisuusjohtamisen asiantuntijapalvelut​