Kisco Oy

Laatua.
Asennetta.
Turvallisuutta.

Rautatie- ja infrarakentamispalvelut
Radanpidon koulutukset
Turvallisuusjohtamisen asiantuntijapalvelut

rala_laatu_RGB_uusi
RALA_patevyys_RGB
luotettava_kumppani_uusi

palvelut

Työpätevyys­koulutukset

Koulutusten järjestäjä sekä toimitus- ja maksuehdot

JÄRJESTÄJÄ
Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa työyhteenliittymä KiscoTaitaja, jonka Väylävirasto on valinnut koulutuskumppaniksi toteuttamaan työpätevyyskoulutuksia 1.5.2021–30.4.2026. Koulutus järjestetään Väyläviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).

TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT
Laskuttaja Väylävirasto. Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta 7 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista. Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään täysi hinta.

Rautatie- ja infra­rakentamispalvelut

Turvallisuus­­johtamisen asiantuntija­palvelut​

Turvallisuus­johtamisen asiantuntija­palvelut

Sähköistys- ja turvalaitetyöt

ekisco

Kiscolla käytössä oma oppimisympäristö (Moodle) eKisco. Siellä pääset tutustumaan koulutustarjontaan ja suorittamaan Väyläviraston hyväksymät rautatiejärjestelmän koulutukset Kiscon asiantuntevien kouluttajien johdolla. eKiscosta näet mm. suorittamasi koulutukset ja todistuksesi. Katso tulevat rautatiejärjestelmän koulutukset täältä.

eKiscossa

KOULUTUSKALENTERI

Ratatyöturvallisuus (Turva) *verkkokoulutus*

Lue lisää
Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä. Hinta: 145 €/henkilö Oppitunnit: 8 h Katso koulutukset

PERA – Perusteet rautatiejärjestelmästä

Lue lisää

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville.

Hinta: 750 €/henkilö

Oppitunnit: 24 h

Katso koulutukset


Ratatyövastaava (RTV)

Lue lisää

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta.

Hinta: 1390 €/henkilö

Oppitunnit: 56 h

Katso koulutukset


Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)

Lue lisää

Koulutus on tarkoitettu ratatyövastaaville pätevyyden ylläpitämiseksi.

Hinta: 170 €/henkilö

Oppitunnit: 8 h

Katso koulutukset


Turvamiespätevyys (T-mies)

Lue lisää

Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla.

Hinta: 170 €/henkilö

Oppitunnit: 8 h

Katso koulutukset


Radanpidon työpätevyyskoulutukset

Lue lisää

Koulutus antaa valmiudet vaihteiden ja raidemateriaalien oikeanlaiseen käsittelyyn, päällysrakenteen kunnossapitoon, korjaamiseen ja rakentamiseen, kunnossapitotason arviointiin, radan liikennöitävyyden arviointiin ja vaihteiden asentamiseen. Päällysrakennepätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka johtavat työmaalla päällysrakennetöitä. Päällysrakennetöitä ovat mm. päällysrakenteen rakentaminen ja kunnossapito, vaihteen säätö, vaihteen kunnossapito.

Katso koulutukset


Ultraäänitarkastajapätevyys peruskoulutus

Lue lisää

Pystyy luotettavasti löytämään visuaalisesti ja ultraäänitarkastusmenetelmällä kiskon ja vaihteiden teräsosien pintaviat ja sisäiset viat sekä arvioimaan vikojen vakavuuden ja vikaluokan kansallisen ja UIC- luokituksen mukaisesti.

Hinta: 3525 €

  • osa 1 / 10 päivää 2350 €/henkilö
  • osa 2 / 5 päivää 1175 €/henkilö

Koulutuksen kesto: 15 päivää

Katso koulutukset


REFERENSSIHANKKEET

IS + Pori TRL

Kisco Oy toimii pääurakoitsijana Väyläviraston I-S + Pori TRL-hankkeella. Hankkeella rakennetaan 4 tasoristeyslaitosta. Tilaaja: Väylävirasto…

Lue lisää »

Nivalan TRL

Kisco Oy toimii pääurakoitsijana Väyläviraston Nivala TRL -hankkeella. Hankkeella rakennetaan 3 tasoristeyslaistosta sekä korvaavia teitä….

Lue lisää »

AJANKOHTAISTA