Kisco

Laatua.
Asennetta.
Turvallisuutta.

Rautatie- ja infrarakentamispalvelut
Radanpidon koulutukset
Turvallisuusjohtamisen asiantuntijapalvelut

rala-sertifikaatti-400
RALA_patevyys_RGB
Kisco

Palvelut

Radanpidon koulutukset

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Turvamieskoulutus (T-mies)

Ratatyövastaavan koulutus (RTV)

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Tarjoamme Ratatyöturvallisuuskoulutusta (Turva) myös englannin kielisenä sekä tarvittaessa muilla kielillä tulkin avulla. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpätevyyskoulutukset

Päällysrakennepätevyys peruskoulutus

Päällysrakennepätevyys käytännön koe

Turvalaiteasentaja peruskoulutus

Turvalaiteasentajakertaus käytännön koe

Taito- ja maarakennuspätevyys peruskoulutus

Hitsaus

Kaikki työpätevyyskoulutukset järjestetään Väyläviraston ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa.

Rautatie- ja infrarakentamispalvelut

Projektijohtaminen, kilpailuttaminen ja valvonta

Radan rakentaminen, kunnossapito ja peruskorjaukset

Raiteiston kuntokartoitukset, mittaukset ja tarkastukset

Tasoristeyslaitosten rakentaminen ja kunnossapito

Materiaalitoimitukset

Tarjoamme myös Ratatyövastaava ja Turvamies -palveluja tuntiveloitusperusteisesti.

Turvallisuusjohtamisen asiantuntijapalvelut​

Turvallisuustodistukset ja -luvat

Turvallisuuskertomukset

Kunnossapito- ja omavalvontasuunnitelmat

Rautatietoimintoihin liittyvät toimintaohjeet

Toiminta- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien auditoinnit

ERTMS/ETCS -järjestelmiin liittyvät asiantuntijatyöt

eKISCO

Kisco on ottanut käyttöönsä oman uuden verkko oppimisympäristön eKiscon. Siellä pääset tutustumaan koulutustarjontaan ja suorittamaan Väyläviraston hyväksymät rautatiejärjestelmän koulutukset Kiscon asiantuntevien kouluttajien johdolla. Täältä jatkossa näet kaikki suorittamasi kurssit ja mm. saat todistukset suoraan eKiscosta. Katso tulevat rautatiejärjestelmän koulutukset täältä.

Kaikki turvallisuuskoulutukset

ilmoittautuminen eKiscossa

suoritetaan eKiscossa 

kurssisuoritukset jäävät talteen eKiscoon

saat todistuksen eKiscosta

Kaikki työpätevyyskoulutukset 

ilmoittautuminen eKiscon kautta

ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet antamaasi sähköpostiin sekä kaikki tarvittavat tiedot kurssin suorittamiseen

saat todistuksen eKiscosta

RADANPIDON KOULUTUKSET

Ratatyöturvallisuus (Turva)
*verkkokoulutus*

Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä.
145
hlö
  • 8 oppituntia

Ratatyövastaava
(RTV)

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta.
1390
hlö
  • 40 oppituntia

PERA - Perusteet rautatiejärjestelmästä

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville.
750
hlö
  • 24 oppituntia

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)

Koulutus on tarkoitettu ratatyövastaaville pätevyyden ylläpitämiseksi.
170
hlö
  • 8 oppituntia

Turvamiespätevyys (T-mies)

Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla.
170
hlö
  • 8 oppituntia

Radapidon työpätevyyskoulutukset

Koulutus antaa valmiudet vaihteiden ja raidemateriaalien oikeanlaiseen käsittelyyn, päällysrakenteen kunnossapitoon, korjaamiseen ja rakentamiseen, kunnossapitotason arviointiin, radan liikennöitävyyden arviointiin ja vaihteiden asentamiseen. Päällysrakennepätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka johtavat työmaalla päällysrakennetöitä. Päällysrakennetöitä ovat mm. päällysrakenteen rakentaminen ja kunnossapito, vaihteen säätö, vaihteen kunnossapito.
170
hlö
  • 8 oppituntia

REFERENSSIHANKKEET

IS + Pori TRL

Kisco Oy toimii pääurakoitsijana Väyläviraston I-S + Pori TRL-hankkeella. Hankkeella rakennetaan 4 tasoristeyslaitosta.

Tilaaja: Väylävirasto

Hankkeen arvo: 0,9M€

Toteutusajankohta: 2020

Nivalan TRL

Kisco Oy toimii pääurakoitsijana Väyläviraston Nivala TRL -hankkeella. Hankkeella rakennetaan 3 tasoristeyslaistosta sekä korvaavia teitä.

Tilaaja: Väylävirasto

Hankkeen arvo: 1,4M€

Toteutusajankohta: 2019-2020

Porin Satama Oy Tahkoluodon radanrakennus

Kisco toimi hankkeessa projektinjohtotehtävissä Tilaajan apuna. Kiscon rooli oli toimia hankkeessa asiantuntijana. Päävastuuna valvoa hankkeen toteutuminen suunnitelmien mukaisesti ja hoitaa hankkeen viranomaisasiat sekä FI-Tarkastus.

Tilaaja: Porin Satama Oy

Hankkeen arvo: 120k€

Toteutusajankohta: 2018-2020

AJANKOHTAISTA​

Haemme projektipäällikköä

Kisco kasvaa ja tarvitsemme uutta voimaa ryhmäämme. Haemme projektipäällikköä vastaamaan rautatiealan asiakasprojekteista. Kiscon infrapalvelujen asiakkaat koostuvat väyläviraston hankkeista ja suurteollisuuden sekä satamien raiteistonhaltijoista. Vastuualueeseesi kuuluu projektien vetämistä, työnsuunnittelua, tarjousprosesseihin osallistumista ja työmaavalvontaa.

Oletko etsimämme henkilö?

KISCO on nimennyt toimitusjohtajan

Petri Salo on kutsuttu Kisco Oy:n toimitusjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi 01.01.2022 alkaen. Kisco Oy tähtää kasvuun toimialallaan ja nyt tehty järjestely on osa liiketoiminnan kehittymisen varmistamista.

Petrillä on vahva tausta teollisuuskunnossapidon johtotehtävistä. Hänen urapolkunsa on kulkenut metsäteollisuuden kunnossapidon eri tehtävistä SSG Sahala Oy:n toimitusjohtajuuden kautta nyt rautatiealalle. Koulutukseltaan Petri Salo on sähköinsinööri.

Pääl-pätevyyden myöntämispalaverit

Päällysrakennepätevyyden myöntämispalaverien aikataulut ovat seuraavat:
26.10.
16.11.
30.11.
14.12.

Täydelliset hakemukset liitteineen ja allekirjoitettuna tulee toimittaa 5 päivää ennen osoitteeseen: paallysrakennepatevyyshakemukset@kisco.fi

Kysy lisää
Vesa Jormakka – 040 516 2463