Kisco Oy

Laatua.
Asennetta.
Turvallisuutta.

Rautatie- ja infrarakentamispalvelut
Radanpidon koulutukset
Turvallisuusjohtamisen asiantuntijapalvelut

rala-sertifikaatti-400
RALA_patevyys_RGB
luotettava_kumppani_uusi

palvelut

Radanpidon koulutukset

 Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)

 Turvamiespätevyys (T-mies)

 Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)

 Ratatyövastaava (RTV) peruskoulutus

 Ratatyövastaava (RTVk) kertauskoulutus

 Ratatyökoneenkuljettaja

Tarjoamme Ratatyöturvallisuuskoulutusta (Turva) myös englannin kielisenä sekä tarvittaessa muilla kielillä tulkin avulla. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpätevyys­koulutukset

 Päällysrakennepätevyys:  peruskoulutus / käytännön koe

 Turvalaiteasentajapätevyys: peruskoulutus / käytännön koe

 Turvalaiteasentaja intensiivijakso

 Taito- ja maarakennuspätevyys peruskoulutus

Junakulunvalvonnan perusteet (JKV)

Kunnostushitsauspätevyys

Kaarijatkoshitsauspätevyys

Termiittihitsauspätevyys

Ultraäänitarkastajapätevyys

Kaikki työpätevyyskoulutukset järjestetään Väyläviraston ratateknisessä oppimiskeskuksessa Kouvolassa.

Rautatie- ja infra­rakentamispalvelut

Projektijohtaminen, kilpailuttaminen ja valvonta

Radan rakentaminen, kunnossapito ja peruskorjaukset

Raiteiston kuntokartoitukset, mittaukset ja tarkastukset

Tasoristeyslaitosten rakentaminen ja kunnossapito

Materiaalitoimitukset

Tarjoamme myös Ratatyövastaava ja Turvamies -palveluja tuntiveloitusperusteisesti.

Turvallisuus­­johtamisen asiantuntija­palvelut​

Turvallisuus­johtamisen asiantuntija­palvelut

Turvallisuustodistukset ja -luvat

Turvallisuuskertomukset

Kunnossapito- ja omavalvontasuunnitelmat

Rautatietoimintoihin liittyvät toimintaohjeet

Toiminta- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien auditoinnit

ERTMS/ETCS -järjestelmiin liittyvät asiantuntijatyöt

Sähköistys- ja turvalaitetyöt

Turvalaitejärjestelmiin liittyvät sähkötyöt

Kunnonvalvontajärjestelmät

Tasoristeyksien sähköasennukset laadukkaasti kokonaistoimituksena

Asennusvalvonta

Rajoittamaton S1-pätevyys

Turvalaiteasentajat

Yli 30 vuoden kokemus sähköistyksistä ja sähkökunnossapidosta


Kysy tarjous!

ekisco

Kisco on ottanut käyttöönsä oman uuden verkko oppimisympäristön eKiscon. Siellä pääset tutustumaan koulutustarjontaan ja suorittamaan Väyläviraston hyväksymät rautatiejärjestelmän koulutukset Kiscon asiantuntevien kouluttajien johdolla. Täältä jatkossa näet kaikki suorittamasi kurssit ja mm. saat todistukset suoraan eKiscosta. Katso tulevat rautatiejärjestelmän koulutukset täältä.

Kaikki turvallisuuskoulutukset

ilmoittautuminen eKiscossa

suoritetaan eKiscossa

kurssiaineisto eKiscossa

kurssisuoritukset jäävät talteen eKiscoon

saat koulutuksen päätyttyä todistuksen heti eKiscosta

Kaikki työpätevyyskoulutukset 

ilmoittautuminen eKiscon kautta

ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet antamaasi sähköpostiin sekä kaikki tarvittavat tiedot kurssin suorittamiseen

KOULUTUSKALENTERI

Ratatyöturvallisuus (Turva) *verkkokoulutus*

Lue lisää

Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Liikenneviraston tilaamissa radanpidon töissä.

Hinta: 145 €/henkilö

Oppitunnit: 8 h

Katso koulutukset


PERA – Perusteet rautatiejärjestelmästä

Lue lisää

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville.

Hinta: 750 €/henkilö

Oppitunnit: 24 h

Katso koulutukset


Ratatyövastaava (RTV)

Lue lisää

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat ratatyömaan liikenneturvallisuudesta.

Hinta: 1390 €/henkilö

Oppitunnit: 56 h

Katso koulutukset


Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk)

Lue lisää

Koulutus on tarkoitettu ratatyövastaaville pätevyyden ylläpitämiseksi.

Hinta: 170 €/henkilö

Oppitunnit: 8 h

Katso koulutukset


Turvamiespätevyys (T-mies)

Lue lisää

Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla.

Hinta: 170 €/henkilö

Oppitunnit: 8 h

Katso koulutukset


Radanpidon työpätevyyskoulutukset

Lue lisää

Koulutus antaa valmiudet vaihteiden ja raidemateriaalien oikeanlaiseen käsittelyyn, päällysrakenteen kunnossapitoon, korjaamiseen ja rakentamiseen, kunnossapitotason arviointiin, radan liikennöitävyyden arviointiin ja vaihteiden asentamiseen. Päällysrakennepätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka johtavat työmaalla päällysrakennetöitä. Päällysrakennetöitä ovat mm. päällysrakenteen rakentaminen ja kunnossapito, vaihteen säätö, vaihteen kunnossapito.

Katso koulutukset


Ultraäänitarkastajapätevyys peruskoulutus

Lue lisää

Pystyy luotettavasti löytämään visuaalisesti ja ultraäänitarkastusmenetelmällä kiskon ja vaihteiden teräsosien pintaviat ja sisäiset viat sekä arvioimaan vikojen vakavuuden ja vikaluokan kansallisen ja UIC- luokituksen mukaisesti.

Hinta: 3525 €

  • osa 1 / 10 päivää 2350 €/henkilö
  • osa 2 / 5 päivää 1175 €/henkilö

Koulutuksen kesto: 15 päivää

Katso koulutukset


REFERENSSIHANKKEET

IS + Pori TRL

Kisco Oy toimii pääurakoitsijana Väyläviraston I-S + Pori TRL-hankkeella. Hankkeella rakennetaan 4 tasoristeyslaitosta. Tilaaja: Väylävirasto…

Lue lisää »

Nivalan TRL

Kisco Oy toimii pääurakoitsijana Väyläviraston Nivala TRL -hankkeella. Hankkeella rakennetaan 3 tasoristeyslaistosta sekä korvaavia teitä….

Lue lisää »

AJANKOHTAISTA